A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Dictionnaire: Kirundi - Français
Mot / Phrase: umutima w'ubwenge
Définition: corps spirituel, l'âme
Examples:

Ex: Umuntu apfuye, umubiri urahambwa, umutima w'ubwenge na wo ukaja mw'ibenga ari ryo juru.

ajouté par filozofe

Mots du jour

- Que veut dire "inyakiramajwi"?
- Que veut dire "yambu"?
- Que veut dire "amakamano"?
- Que veut dire "gutaha"?
- Que veut dire "igihe / ibihe"?

Quoi de neuf? New

Maintenant vous pouvez ajouter des commentaires sur les utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.