Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Utujajuro

Utujajuro twa Samandari na Inarunyonga

Kangaratete ka Nyagahinga

Babajije Kangaratete ka Nyagahinga bati: "Ko waritse make?"
Ati: "Nayatsindagiye". Arongera ati: "Umve iyo mvura ihinda, ihindiye mu giseke".
Bati: "Pfundurura turabe".
Ati: "Munyibukije yahise."


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Samandari wa Mandaranga

Babariye Samandari bati: "Urabona ga Samandari ukarya inkenekene zimena amaso?"
Ati:"Ubusa bwo?"


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Gikona

Babajije Gikona bati: "Mbega Gikona ko ugenda wasamye?"
Giti: "Ntawumenya iyo indya zituruka."


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mettre au monde"?
- Bisigura iki "capitale"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.