Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Utujajuro

Utujajuro twa Samandari na Inarunyonga

Samandari

Babajije Samandari bati: "Urabona Samandari ugaturutsa inka uzikubita?"
Nawe ati: "niba iwanyu muzirya amenyo......."


vyanditswe na ndabaphael - Ivyongeweko(0)

Utujajuro

- Samandari bamubajije bati: ko witwaje umupfu kumuhamba;

Ati: uwari kumuntwaza ni uyu nyene.


- Samandari yaneye munzira bati: urabona aho uneye

Ati: niyamera nzoyicira


- Samandari bamusanze ariko ararya amabuye bati: uriko urarya amabuye?

Ati: nabonye amaze igihe kiki mu mazi nibaza ko yavunze


- Inarunyonga yicaye mukivumva icat... [ ibikurikira ]


vyanditswe na Gavi - Ivyongeweko(0)

Ifundi

Ifundi yugamye musi y'igitikatika,
iti: "Nari bwabe umwami ntaravugirizwa ingoma."


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mettre au monde"?
- Bisigura iki "capitale"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.