Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Utujajuro

Utujajuro twa Samandari na Inarunyonga

Ikirogorye

Ikirogorye canyereye kugishishwa giti: "Haborewe jewe hari akantu abaruganye"


vyanditswe na Desclaude - Ivyongeweko(6)

Samandari

Babajije Samandari bati: mbe Samandari uvuye hehe?
Samandari ati: mvuye mu kuzimu guhinda umuyaga!

Bati: none uhasize iki?
Nawe ati: nsize ruserinkono ku ziko, yamara imboga zo kubukoza nataba wewe ni jewe!


Samandari yabuze umuntu, abaje kumufasha bati: zana isuka tumuhambe.
Nawe ati: baza uwo nyene ni we azi aho ayibika!


Samandari y... [ ibikurikira ]


vyanditswe na Em.Nd - Ivyongeweko(9)

Umukecuru

Agakecuru kariko karitora inda kicaye kumugina, gatangura kwidodomba gati: "ewe iconyanura".
Ubwonyene inkuba iti pwa.....
Nako gati: "oya twarutwo nidedembera".


vyanditswe na ndabaphael - Ivyongeweko(2)

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "question(s)"?
- Bisigura iki "miroire"?
- Bisigura iki "porcin(s)"?
- Bisigura iki "lac"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.