Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Insiguro y'ururimi rw'ikirundi

Hitamwo kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi Ikirundi - Igifaransa

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: inkokora
Insiguro: coude
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na titi24

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: glander
Insiguro: kuba ataco uriko urakora
Uturorero:

Ex: Tu fais quoi mon ami? Je glandes.
=> Uriko urakora iki mugenzi wanje? Ntanakimwe

vyanditswe na adevote

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: urubambo
Insiguro: clou
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na dabin

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: inkorora
Insiguro: rhume
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na dabin

Urupapuro: « < 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mettre au monde"?
- Bisigura iki "capitale"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.