Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Insiguro y'ururimi rw'ikirundi

Hitamwo kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi Ikirundi - Igifaransa

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gukina
Insiguro: jouer
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na karakura

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: imodoka
Insiguro: voiture
Uturorero: Ex: Imodoka nshasha
=> Une voiture neuve.
vyanditswe na karakura

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: guhamagara
Insiguro: appeler
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na karakura

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gufasha
Insiguro: aider
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na karakura

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "miroire"?
- Bisigura iki "Honte"?
- Bisigura iki "jeu(x)"?
- Bisigura iki "pardon"?
- Bisigura iki "chanter"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.