Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Insiguro y'ururimi rw'ikirundi

Hitamwo kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi Ikirundi - Igifaransa

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: diviser
Insiguro: kugabura
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na jaguar

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: chaleur
Insiguro: ubushuhe
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na jaguar

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: couteau
Insiguro: imbugita
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na jaguar

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: isake
Insiguro: coq (un coq)
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na toto

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mettre au monde"?
- Bisigura iki "capitale"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.