Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ibisokozo

Devinettes en Kirundi: Sokwe? Ni ruze! ... Impa!

Sokwe? Ni ruze!

Ane meza
=> Amabere y'inka


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Sokwe? Ni ruze!

Batatu badatana mu ndagano
=> Amashiga


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Sokwe? Ni ruze!

Ndahamanuka sindahaduga
=> Amazi


vyanditswe na Inès - Ivyongeweko(0)

Urupapuro: « < 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "culture"?
- Bisigura iki "bataille"?
- Bisigura iki "lampe"?
- Bisigura iki "valeur"?
- Bisigura iki "novembre"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.