Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: bible
Insiguro: Bibliya
Uturorero:

Igitabo c'Imana mw'idini ry'abakristo.

Ex. Sainte Bible=Bibliya Yera

vyanditswe na Sam

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "Rapport (Rapports)"?
- Bisigura iki "famille"?
- Bisigura iki "week-end"?
- Bisigura iki "comprendre"?
- Bisigura iki "lumière"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.