Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: diviser
Insiguro: kugabura
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na jaguar

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "avocat"?
- Bisigura iki "quarante"?
- Bisigura iki "fusil"?
- Bisigura iki "zero"?
- Bisigura iki "Bible"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.