Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: glander
Insiguro: kuba ataco uriko urakora
Uturorero:

Ex: Tu fais quoi mon ami? Je glandes.
=> Uriko urakora iki mugenzi wanje? Ntanakimwe

vyanditswe na adevote

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "décembre"?
- Bisigura iki "journée"?
- Bisigura iki "soleil"?
- Bisigura iki "enfant(s)"?
- Bisigura iki "valeur"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.