Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: cloture
Insiguro: uruzitiro, urugo
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "partir"?
- Bisigura iki "longueur"?
- Bisigura iki "sel "?
- Bisigura iki "gri-gri"?
- Bisigura iki "glander"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.