Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: cloture
Insiguro: uruzitiro, urugo
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "enfant(s)"?
- Bisigura iki "Quatre-vingt-dix"?
- Bisigura iki "pipe"?
- Bisigura iki "toi"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.