Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: professeur
Insiguro: umwarimu (umwarimukazi)
Uturorero:

Ex: Elle est professeur à l'université = "Ni umwarimukazi kuri kaminuza"

vyanditswe na Inès

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "catalyser"?
- Bisigura iki "ongle(s)"?
- Bisigura iki "miroire"?
- Bisigura iki "chanter"?
- Bisigura iki "pyjama"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.