Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: bonjour
Insiguro: bwakeye, mwaramutse, ndagize bwakeye
Uturorero:

Ex: "Bonjour Kaneza" = "Mwaramutse Kaneza", "Bwakeye Kaneza", "Ndagize bwakeye Kaneza"

vyanditswe na Inès

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "rire"?
- Bisigura iki "mai"?
- Bisigura iki "longévité"?
- Bisigura iki "décembre"?
- Bisigura iki "quatorze"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.