Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: lac
Insiguro: ikiyaga
Uturorero:

Ex: Lac Tanganyika = Ikiyaga Tanganyika.

vyanditswe na claude

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "enfant(s)"?
- Bisigura iki "armoire"?
- Bisigura iki "chanter"?
- Bisigura iki "Allah"?
- Bisigura iki "mettre au monde"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.