Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: coeur
Insiguro: Umutima
Uturorero:

Ex: 1.Umutima uri hagati na hagati y'amahaha.

2. Urya muntu arafise umutima mwiza.

vyanditswe na filozofe

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "novembre"?
- Bisigura iki "bonjour"?
- Bisigura iki "vierge"?
- Bisigura iki "ballon"?
- Bisigura iki "février"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.