Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: quatre-vingt
Insiguro: mirongo umunani
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "décembre"?
- Bisigura iki "armoire"?
- Bisigura iki "miroire"?
- Bisigura iki "passé"?
- Bisigura iki "danser"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.