Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: septembre
Insiguro: Nyakanga
Uturorero:

Ex: Je suis née au mois de septembre = Navutse mu kwezi kwa Nyakanga

vyanditswe na Inès

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "livre"?
- Bisigura iki "longueur"?
- Bisigura iki "cloture"?
- Bisigura iki "octobre"?
- Bisigura iki "pyjama"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.