Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: juillet
Insiguro: Mukakaro
Uturorero:

Ex: Le premier juillet, nous célébrons la féte de l'indépendance du Burundi = Itariki imwe (Kw'igenekerezo rya mbere) Mukakaro, duhimbaza umusi mukuru wahariwe ukwikukira kw'Uburundi.

vyanditswe na Inès

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "culture"?
- Bisigura iki "bataille"?
- Bisigura iki "lampe"?
- Bisigura iki "valeur"?
- Bisigura iki "novembre"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.