Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: palais
Insiguro: ingoro
Uturorero:

Ex: Palais du Roi = Ingoro y'Umwami

vyanditswe na Inès

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "table"?
- Bisigura iki "chanter"?
- Bisigura iki "bonjour"?
- Bisigura iki "allergie"?
- Bisigura iki "février"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.