Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: jeu(x)
Insiguro: umukino, inkino
Uturorero:

Ex: Un jeu de cartes = Umukino w'amakarata.

vyanditswe na kaneza

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "rire"?
- Bisigura iki "mai"?
- Bisigura iki "longévité"?
- Bisigura iki "décembre"?
- Bisigura iki "quatorze"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.