Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: Y


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: yambu
Insiguro: salut
Uturorero:

Ex: umpere yambu abavyeyi = salut les parents de ma part

vyanditswe na Inès

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "regarder"?
- Bisigura iki "comprendre"?
- Bisigura iki "aigle"?
- Bisigura iki "bonjour"?
- Bisigura iki "diviser"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.