Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: W


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: week-end
Insiguro: impera y'indwi
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "toi"?
- Bisigura iki "quarante"?
- Bisigura iki "week-end"?
- Bisigura iki "miroire"?
- Bisigura iki "dignité"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.