Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: S


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: soleil
Insiguro: izuba
Uturorero:

Ex: le soleil se lève = izuba riraserutse

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: stylo
Insiguro: ikaramu
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na T.Ndayiragije

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: sur
Insiguro: kuri
Uturorero:

Ex: recherche sur kiyago = rondera kuri kiyago

vyanditswe na kaneza

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "parapluie"?
- Bisigura iki "eux (elles)"?
- Bisigura iki "pipe"?
- Bisigura iki "week-end"?
- Bisigura iki "quarante"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.