Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: Q


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: quarante
Insiguro: mirongo ine
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: quatorze
Insiguro: i-cumi na k-ane
Uturorero:

Ex: Quatorze feuilles = Impapuro cumi na zine

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: quatre
Insiguro: k-ane
Uturorero:

Ex: - Quatre vaches = Inka zine

    - Quatre enfants = Abana bane

    - Quatre arbres = Ibiti bine

    - Quatre oeufs = Amagi ane

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: quatre-vingt
Insiguro: mirongo umunani
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "voyager"?
- Bisigura iki "arriver"?
- Bisigura iki "professeur"?
- Bisigura iki "chercher "?
- Bisigura iki "juin"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.