Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: P


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: porcins
Insiguro: ibibuguru
Uturorero:

Ex: Le porc peut mettre bas 10 porcins ou plus = Ingurube irashobora kuvyara ibibuguru 10 canke birenga

vyanditswe na Em.Nd

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: professeur
Insiguro: umwarimu (umwarimukazi)
Uturorero:

Ex: Elle est professeur à l'université = "Ni umwarimukazi kuri kaminuza"

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: province
Insiguro: intara
Uturorero:

Ex: La province de Bujumbura = Intara ya Bujumbura

vyanditswe na gabriel

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: pyjama
Insiguro: impuzu yo kuryamana, impuzu y'ijoro
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "Bible"?
- Bisigura iki "don"?
- Bisigura iki "armoire"?
- Bisigura iki "table"?
- Bisigura iki "allergie"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.