Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: P


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: partager
Insiguro: kugabura, gusangira
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: partir
Insiguro: kugenda
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na jaguar

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: passé
Insiguro: akahise, kahise
Uturorero:

Ex: Oublis le passé et pardonne ceux qui t'ont fait du mal = Ibagira akahise uheze ubabarire abakugiriye nabi

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: personne
Insiguro: umuntu
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Henrich

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "Bible"?
- Bisigura iki "don"?
- Bisigura iki "armoire"?
- Bisigura iki "table"?
- Bisigura iki "allergie"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.