Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: N


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: novembre
Insiguro: Munyonyo
Uturorero:

Ex: Boulevard du premier novembre = Ibarabara ryitiriwe uwa mbere Munyonyo.

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: nyamugigima
Insiguro: tremblement de terre
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: nyoko
Insiguro: ta mère
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na dusica

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: nzero
Insiguro: janvier
Uturorero:

Ex: Ukwezi kwa mbere k'umwaka ni "Nzero" = Le premier mois de l'année est "janvier"

vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "mettre au monde"?
- Bisigura iki "capitale"?
- Bisigura iki "lui (elle)"?
- Bisigura iki "mars"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.