Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: M


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: miroire
Insiguro: ikiyo, icirori
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: moi
Insiguro: jewe
Uturorero:

Ex: C'est moi = Ni jewe.

vyanditswe na gabriel

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: mwaramutse
Insiguro: bonjour
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: mwiriwe
Insiguro: bonsoir
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "Pitié"?
- Bisigura iki "chanter"?
- Bisigura iki "queue(s)"?
- Bisigura iki "balayer"?
- Bisigura iki "quatorze"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.