Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: M


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: mai
Insiguro: Rusama
Uturorero:

Ex: Karire fête son anniversaire au mois de mai = Karire ahimbaza umusi mukuru w'amavuka muri Rusama.

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: marmite
Insiguro: inkono
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: mars
Insiguro: Ntwarante
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: mettre au monde
Insiguro: kwibaruka, kuvyara
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "pardon"?
- Bisigura iki "asseoir (s'asseoir)"?
- Bisigura iki "question(s)"?
- Bisigura iki "Honte"?
- Bisigura iki "jumau(x), jumelle(s)"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.