Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: L


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: longévité
Insiguro: ukuramba
Uturorero:

Ex: La longévité est un don de Dieu = Ukuramba ni impano y'Imana; Ukuramba bitangwa n'Imana

vyanditswe na Em.Nd

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: longueur
Insiguro: uburebure
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: lui (elle)
Insiguro: we
Uturorero:

Ex: C'est lui (elle) = Ni we.

vyanditswe na gabriel

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: lumière
Insiguro: umuco
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "bonne nuit"?
- Bisigura iki "salon"?
- Bisigura iki "allergie"?
- Bisigura iki "bonjour"?
- Bisigura iki "vêtir (se vêtir)"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.