Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: L


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: lac
Insiguro: ikiyaga
Uturorero:

Ex: Lac Tanganyika = Ikiyaga Tanganyika.

vyanditswe na claude

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: lampe
Insiguro: itara
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: lance (une lance)
Insiguro: icumu
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: lapin
Insiguro: urukwavu
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "sel "?
- Bisigura iki "porcin(s)"?
- Bisigura iki "queue(s)"?
- Bisigura iki "chanter"?
- Bisigura iki "allergie"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.