Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: K


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: kwambara imitoto
Insiguro: Manquer de quoi se vêtir
Uturorero:

Traduction littérale: Porter les feuilles de bananes (comme habit)

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: kwandika
Insiguro: écrire
Uturorero:

inyandiko: écriture

kumenya kwandika no gusoma: savoir lire et écrire

vyanditswe na cassien

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: kwibuka
Insiguro: se souvenir
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: kwibungenga
Insiguro: Etre enceinte
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Audrine

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "palais"?
- Bisigura iki "zero"?
- Bisigura iki "table"?
- Bisigura iki "catalyser"?
- Bisigura iki "avocat"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.