Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: J


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: juillet
Insiguro: Mukakaro
Uturorero:

Ex: Le premier juillet, nous célébrons la féte de l'indépendance du Burundi = Itariki imwe (Kw'igenekerezo rya mbere) Mukakaro, duhimbaza umusi mukuru wahariwe ukwikukira kw'Uburundi.

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: juin
Insiguro: Ruheshi
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: jumau(x), jumelle(s)
Insiguro: ihasa / amahasa
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "parapluie"?
- Bisigura iki "eux (elles)"?
- Bisigura iki "pipe"?
- Bisigura iki "week-end"?
- Bisigura iki "quarante"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.