Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: J


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: janvier
Insiguro: Nzero
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: jeu(x)
Insiguro: umukino, inkino
Uturorero:

Ex: Un jeu de cartes = Umukino w'amakarata.

vyanditswe na kaneza

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: jouer
Insiguro: gukina
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: journée
Insiguro: umurango
Uturorero:

Ex: aragenda ku murango = il part pendant la journée

vyanditswe na Alyda

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "miroire"?
- Bisigura iki "Honte"?
- Bisigura iki "jeu(x)"?
- Bisigura iki "pardon"?
- Bisigura iki "chanter"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.