Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: I


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: imana
Insiguro: Dieu
Uturorero:

Ex: Imana ni nkuru = Dieu est grand

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: imbeba
Insiguro: souris
Uturorero:

Imbeba irya ibigori

vyanditswe na Funenge

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: imbeho
Insiguro: le froid
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: imboneshakure
Insiguro: télévision
Uturorero:

Ex: twabonye umukuru w'igihubu mu mboneshakure = nos avons vu le président a la télévision

vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 4 - 5 - 6 - 7 - 8 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "chanter"?
- Bisigura iki "Nez"?
- Bisigura iki "partager"?
- Bisigura iki "kur'ubu (kuri ubu), hari n'aho"?
- Bisigura iki "glander"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.