Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: I


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: ikibanza
Insiguro: une place
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: ikigori / ibigori
Insiguro: maïs
Uturorero:

Ex: umutama atagira amenyo ntarya ikigori = un vieu qui n'a pas de dents ne mange pas le maïs

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: ikirahure
Insiguro: un verre
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: ikiyiko
Insiguro: cuillère
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Urupapuro: « < 3 - 4 - 5 - 6 - 7 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "soleil"?
- Bisigura iki "catalyseur"?
- Bisigura iki "loin"?
- Bisigura iki "dignité"?
- Bisigura iki "liste"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.