Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: I


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: isuka
Insiguro: houe
Uturorero:

Ex: bakoresha isuka mukurima = on utilise une houe pour labourer

vyanditswe na riccardo

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: itabi
Insiguro: cigarette
Uturorero:

Ex: birabujijwe kunywa itabi = c'est interdit de fumer

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: izuba
Insiguro: soleil
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na kaneza

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: izuru
Insiguro: le nez
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 10 - 11 - 12 - 13 - 14 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "miroire"?
- Bisigura iki "Honte"?
- Bisigura iki "jeu(x)"?
- Bisigura iki "pardon"?
- Bisigura iki "chanter"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.