Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: I


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: internet
Insiguro: ingurukanabumenyi
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: intimba
Insiguro: chagrin
Uturorero:

gucura intimba: exprimer son chagrin

ivyino z'intimba: style de chansons burundaises dont les mots expriment un sentiment de chagrin .

vyanditswe na cassien

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: inyabu, akayabu
Insiguro: chat
Uturorero:

Ex: Uratinya inyabu = Tu as peur des chats

vyanditswe na krys

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: inyakiramajwi
Insiguro: radio
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Urupapuro: « < 9 - 10 - 11 - 12 - 13 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "lampe"?
- Bisigura iki "nous"?
- Bisigura iki "quatre"?
- Bisigura iki "diviser"?
- Bisigura iki "Stylo"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.