Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: G


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gupfukama (gukubita ibipfukamiro hasi)
Insiguro: s'agenouiller (pour saluer quequ'un avec respet)
Uturorero:

Ex: Yakubise ibipfukamiro hasi imbere y'umwami = Il s'est agenouillé devant le roi

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gusama imbanyi
Insiguro: tomber enceinte
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Audrine

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gushangashirwa
Insiguro: être très furieux
Uturorero:

Ex: Yashangashiwe n'ukwumva umuhungu wiwe ari umwicanyi = Il est devenu très furieux d'entendre que son fils est un tueur

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gusiga inzira amavuta
Insiguro: partir
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "pipe"?
- Bisigura iki "bonne nuit"?
- Bisigura iki "lance (une lance)"?
- Bisigura iki "aigle"?
- Bisigura iki "bataille"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.