Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: G


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gukina
Insiguro: jouer
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na karakura

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gukora
Insiguro: travailler
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na gabriel

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gukunda
Insiguro: aimer
Uturorero:

dérivés:

- gukundana: s'aimer

- kwikunda: s'aimer

- gukundwa : être aimé

- gukundisha: faire aimé

- gukundishwa: faire  faire aimé

- kwikundisha: se faire aimé

vyanditswe na cassien

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: gupfa / kwereka umukondo ijuru
Insiguro: mourir
Uturorero:

Ex: Umuhungu wa Rwamaheke yeretse umukondo ijuru/yaphuye = Le fils de Rwamaheke est mort

Synonyme: Gusezera isi, kuryamira ukuboko kw'abagabo

vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "cloture"?
- Bisigura iki "moi"?
- Bisigura iki "liste"?
- Bisigura iki "table"?
- Bisigura iki "lac"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.