Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: F


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: faim
Insiguro: inzara
Uturorero:

Avoir faim = Gusonza

vyanditswe na gabriel

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: famille
Insiguro: umuryango
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: février
Insiguro: Ruhuhuma
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: fourchette
Insiguro: ikanya, ifurusheti
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "bonsoir"?
- Bisigura iki "lac"?
- Bisigura iki "avocat"?
- Bisigura iki "jeu(x)"?
- Bisigura iki "arriver"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.