Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: D


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: danser
Insiguro: gutamba
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: date
Insiguro: itariki
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na gabriel

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: décembre
Insiguro: Kigarama
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: demain
Insiguro: ejo
Uturorero:

Ex : "Au revoir et à demain" = "Ndabikebanuye n'ahejo", "Ndabikebanuye tuzosubira ejo"

vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "couteau"?
- Bisigura iki "asseoir (s'asseoir)"?
- Bisigura iki "Allah"?
- Bisigura iki "don"?
- Bisigura iki "novembre"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.