Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: C


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: calcul
Insiguro: ibiharuro
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na gabriel

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: calendrier
Insiguro: ikirangaminsi
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: capitale
Insiguro: umurwa mukuru
Uturorero:

Ex: La capitale du Burundi = Umurwa mukuru w'Uburundi

vyanditswe na gabriel

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: catalyser
Insiguro: gukabura
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Em.Nd

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "largeur"?
- Bisigura iki "Stylo"?
- Bisigura iki "pyjama"?
- Bisigura iki "Pitié"?
- Bisigura iki "partager"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.