Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: B


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: biscuits
Insiguro: ibisuguti
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: bonjour
Insiguro: bwakeye, mwaramutse, ndagize bwakeye
Uturorero:

Ex: "Bonjour Kaneza" = "Mwaramutse Kaneza", "Bwakeye Kaneza", "Ndagize bwakeye Kaneza"

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: bonne nuit
Insiguro: murare aharyana, ijoro ryiza
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: bonsoir
Insiguro: mwiriwe, ndabahaye mwiriwe
Uturorero:

Ex:"Bonsoir monsieur" = "Mwiriwe mushingantahe", "Ndabahaye mwiriwe"

vyanditswe na Inès

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "lampe"?
- Bisigura iki "nous"?
- Bisigura iki "quatre"?
- Bisigura iki "diviser"?
- Bisigura iki "Stylo"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.