Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: A


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: août
Insiguro: Myandagaro
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: armoire
Insiguro: akabati
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: arriver
Insiguro: gushika
Uturorero:

Mon oncle arrivera demain: Data wacu azoshika ejo/Marume azoshika ejo

vyanditswe na sakubu785

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: asseoir (s'asseoir)
Insiguro: kwicara, kuvyagira
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Alyda

Urupapuro: « < 2 - 3 - 4 - 5 - 6 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "province"?
- Bisigura iki "draguer"?
- Bisigura iki "couteau"?
- Bisigura iki "dignité"?
- Bisigura iki "Rapport (Rapports)"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.