Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: A


Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: amavyi
Insiguro: matière fécale humaine
Uturorero:

Ex: Kura ayo mavyi aho = Eloigne ces dechets

synonymes: amazirantoke

vyanditswe na hakizimana

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: amazi
Insiguro: eau
Uturorero: Nta turorero twatanzwe
vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: amosozi
Insiguro: les larmes
Uturorero:

Ex: amosozi y'umugabo ava kure = les larmes d'un homme viennent de loin

vyanditswe na Inès

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: amour
Insiguro: urukundo
Uturorero:

Ex: l'amour de tous est nécessaire = urukundo rwa bose rurakenewe

vyanditswe na riccardo

Urupapuro: « < 2 - 3 - 4 - 5 - 6 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "diviser"?
- Bisigura iki "liste"?
- Bisigura iki "biscuits"?
- Bisigura iki "mai"?
- Bisigura iki "glander"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.