Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Amajambo mu rutonde rw'indome: A


Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: allah
Insiguro: Izina abo mw'idini rya Islamu bakoresha risigura Imana
Uturorero:

Ex: Allah est Grand = Imana niyo Nkuru

vyanditswe na AbuSharif

Kazinduzi: Igifaransa - Ikirundi
Ijambo/Iryungane: allergie
Insiguro: inyankane
Uturorero:

Ex: Certains médicaments provoquent une allergie cutanée ou autre = Imiti imwe imwe irashobora gutera inyankane ku rukoba canke ahandi

vyanditswe na Em.Nd

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: amaguru / ukuguru
Insiguro: les jambes / la jambe
Uturorero:

urya mwigeme afise amaguru meza: cette fille a de belles jambes

Akari kure karya nyene amaguru: les grands objectifs sont atteints par des hommes forts

vyanditswe na sakubu785

Kazinduzi: Ikirundi - Igifaransa
Ijambo/Iryungane: amahembe
Insiguro: les cornes
Uturorero:

Ex: Iyo nka ifise amahembe maremare = cette vache a de longues cornes

vyanditswe na hakizimana

Urupapuro: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "soleil"?
- Bisigura iki "catalyseur"?
- Bisigura iki "loin"?
- Bisigura iki "dignité"?
- Bisigura iki "liste"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.