Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Akanywababo

Espace réservé aux blagues, humour et histoires drôles

Aho ntushavujwe n'uko ngira ndakurye ntarasenga? Rindira nsenge...

Umupatiri yariko aratembera ku kagoroba ari wenyene agenda arasoma ishapure, ahura n'ingwe ica iravuba ngo imusimbireko imurye. Patiri aca arayikankamira ati: "Nta soni ugomba kundya ndi patiri? Ubona ari nde yosomera imisa abakristu"?


Ya ngwe ica isubizayo iti: "Aho ntushavujwe n'uko nagira ndakurye ntarasenga? Rindira nsenge nce ndakurya kandi ninamara gusenga uce umpezagira hanyuma ndakurye".


Patiri aca atangura gusaba Imana ngo imukure mu vyara vy'iyo ngwe, ati: "Mana nkiza izi ngorane ndimwo uhezagire iyi ngwe uyikuremwo agatima k'ubukoko mbashe kuyiva imbere no kubandanya ndangura ishaka ryawe".


Ingwe nayo ku ruhande rwayo yariko isenga igira iti: "Mana mpezagira, umpezagirire n'ibi bifungurwa ngira nihereze, bimpe ingoga zo kubandanya ndondera izindi mfungurwa, amen".


vyanditswe na Em.Nd

Gira ico mubivuzeko:

tabas yanditse:
2010-01-08 21:40:07

putlot migni that will help and vocabulaire kirundi to french , kirundi to english okkkkkkkkkkkkk


Mugisha yanditse:
2011-11-23 23:55:15

Hahahaha


MANEGE yanditse:
2012-07-24 14:16:44

aahaaaaaaaaaaaaaaaa


sadock yanditse:
2014-10-31 06:59:21

Ninde yumviwe? Hahahahahah ndibaza.....


chris yanditse:
2015-05-31 09:15:12

yoooooo turashize nimusengere ingwe zihinduk abantu niho twobaho nez


Martin yanditse:
2016-01-16 06:11:22

Urantwengej kweli.


Aimable yanditse:
2017-02-27 19:07:28

Hahaa


Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "chaleur"?
- Bisigura iki "couteau"?
- Bisigura iki "lumière"?
- Bisigura iki "rire"?
- Bisigura iki "quatre"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.