Abanywanyi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Akanywababo

Espace réservé aux blagues, humour et histoires drôles

Mwebwe ntawe muzi!

Umugabo umwe yari impambazi cane, umugore wiwe akamana ubwoba kuko amwegereye yaca amukubita canke akamutera imigere.


Uwo mugabo yahavuye arwara cane aja mu bitaro, aranka ko umugore wiwe amurwaza kandi nawe nyene ntiyari kuvyemera kuko yagumana ubwoba bwo gukubitwa, aca arwazwa na mwenewabo.


Umurwayi yahavuye yitaba uwamuremye, umurwaza yiruka guhamagara umuryango n'ababanyi. Bashitseyo baregereye ikiziga basezera uwo bahorana, ariko umugore wiwe aguma kure aranka kumwegera.


Ni ho bamubaza bati: "mbega wewe ntubabajwe n'uko umugabo wawe yapfuye ko utaruha wegera ngo umusezere kandi umwambike duhave tuja kumufuba"? Wa mugore abasubiza ati: "aho ni uko mwebwe mutamuzi! Yoramuka akanguze yobatera imigere ataco mwapfuye mugatangara!"


vyanditswe na Em.Nd

Gira ico mubivuzeko:

Ijambo ry'uno musi

- Bisigura iki "bonne nuit"?
- Bisigura iki "Rapport (Rapports)"?
- Bisigura iki "don"?
- Bisigura iki "cloture"?
- Bisigura iki "livre"?

Ibishasha! New

Ubu mushobora kugira ico mwongeyeko k' utunywababo, utujajuro, ibisokozo, imigani.